Buurtcomité Ekkergem

Buurtcomité Ekkergem

De 3-30-300-regel: bomen zijn de oplossing

Wil je samen met mij een test doen? Kijk eerst eens naar buiten. Hoeveel bomen zie je? Als het er meer dan drie zijn, is dat een goed teken. Ga

The Urban Doers Grant 

Themagroep ‘Energie in Ekkergem’ heeft een projectvoorstel ingediend voor een Urban Doers Grant. Deze subsidie omvat geldelijke steun en toegang tot trainingen en coaching om ‘urban doers’ te helpen om … 

Het Groenevalleifeest 2023 was een topper! 

Veel volk, veel zon en veel ambiance! De Groenevalleifeesten van 2023 waren weer een hoogdag voor de Brugse Poort en Ekkergem.

Ons voorstel voor het wijkbudget: Lokaal Energie Actie Plan voor Ekkergem

De voorbije winter maakte duidelijk dat we dringend moeten los komen van fossiele brandstoffen. Hoe fijn zou het zijn als we in onze wijk de fossiele energie stapsgewijs zouden kunnen vervangen door lokaal opgewekte en duurzame energie?

Projectvoorstel wijkbudget: Klimaatstraten of ‘Groene Corridors’ voor een groen, veilig en leefbaar Ekkergem

We willen met een flink aantal wijkbewoners de handen uit de mouwen steken rond een aantal klimaatthema’s die actueel onze samenleving sterk beroeren: groen en biodiversiteit, droogteperiodes en water, …

Inspiratiekaart warmtezonering geeft gemengd beeld voor onze wijk 

Op 28 november 2022 was Luc Meskens van Energent te gast in de Buurtschuur voor een lezing over verwarmen en koelen in Ekkergem in de toekomst. Energent is een burgercoöperatie