Buurtcomité Ekkergem

Buurtcomité Ekkergem

De voorbije winter maakte duidelijk dat we dringend moeten los komen van fossiele brandstoffen. Hoe fijn zou het zijn als we in onze wijk de fossiele energie stapsgewijs zouden kunnen vervangen door lokaal opgewekte en duurzame energie? 

In de zomer warmt de stad meer op dan het platteland. Dit hitte-eiland effect zal nog worden versterkt wanneer we in de toekomst onze woningen gaan koelen aan de lucht door de warmtepomp andersom te laten draaien. De warmte uit onze woningen wordt dan de stad in gepompt. 

We hebben dus twee redenen om te werken aan de verwarmings- en koelsystemen in onze wijk in de toekomst. Duurzame bronnen zijn er voldoende: naast zon en wind kunnen we gebruik maken van aardwarmte, rioolwarmte, rivierwarmte, restwarmte, … En als we het slim aanpakken, kunnen we in de zomer warmte afvangen (bijv. door onze gebouwen te koelen aan een ander medium dan de lucht of door het gebruik van zonneboilers) en warmte opslaan (bijv. door het overschot van de stroom van onze zonnepanelen te bufferen in heet water). Die opgeslagen warmte kunnen we in de winter gebruiken voor de verwarming van onze woningen. 

Qua technologie is het duidelijk dat gemeenschappelijke strategieën, zoals een warmtenet of een energienet, veel energie-efficiënter en goedkoper zijn dan individuele oplossingen. Bovendien zorgt een collectieve en participatieve aanpak ervoor dat meer wijkbewoners kunnen meedoen. De meeste private woningen in onze wijk hebben bijvoorbeeld noch de ruimte noch de technische mogelijkheid om op eigen terrein naar aardwarmte te boren. We moeten daarom onderzoeken of het openbaar domein hiervoor kan gebruikt worden (bijv. door boringen voor warmte-koude opslag, door de aanleg van een netwerk van leidingen in de straten,…). 

Samen met wijkbewoners, wijkbedrijven, experten en stadsdiensten willen we uitzoeken hoe we een kleinschalige en lokale wijkverwarming en -koeling in Ekkergem kunnen uitbouwen. 

Het Lokaal Energie Actie Plan voor Ekkergem dat we de komende twee jaren, met steun van het wijkbudget, willen uitwerken zal bestaan uit: 

  • een concreet en gedragen plan voor de energietransitie van de wijk 
  • een programma met projecten, uitgetekend op de plattegrond van de wijk 
  • de definitie van hapklare en uitvoerbare brokken in dat plan 
  • een overzicht van de quick-wins in de wijk 
  • een planning voor de uitvoering van dit alles, met korte en lange termijn 
  • een concreet engagement van de actoren in de vorm van engagementsverklaringen 
  • een overzicht met de mogelijkheden voor partnering en subsidiëring. 

Met het wijkbudget willen we sociale en technische experten inhuren om ons bij te staan bij de ontwikkeling van dit plan. 

We vragen hiervoor een budget van 45.000 Euro. 

Bijlage: Projectvoorstel

Bijlage: Projectbudget