Buurtcomité Ekkergem

Buurtcomité Ekkergem

wie we zijn

In Ekkergem zijn we als bewoners betrokken op elkaar. We organiseren samen evenementen en zetten allerlei initiatieven op om onze wijk beter te maken. Daarvoor hebben we ons georganiseerd in verschillende themagroepen. Elke themagroep brengt de expertise in de wijk samen om concrete acties op te zetten. Momenteel zijn er vijf themagroepen in onze wijk: evenementen, hitte-eiland en biodiversiteit, groen, energie, ruimtelijke ordening. 

De wijk Ekkergem is gelegen in het westen van Gent, tussen de Watersportbaan, de Nieuwewandeling met het Groenevalleipark, de Coupure en de Rozemarijnstraat. De wijk is 40 ha groot en telt 2500 woningen. In onze wijk liggen ook de gevangenis, twee campussen van UGent en het politiehoofdkantoor. 

Evenementen 
Deze themagroep realiseert de talrijke feesten die jaar na jaar plaats vinden in onze wijk: de Nieuwjaarsdrink Ekkergem, de Nieuwjaarsdrink Colpaert & Watt, de Groenevalleifeesten, de Warmevalleifeesten, Potlekkergem, Zomerfeest Colpaert & Watt, speelstraten,… Deze evenementen zijn de motor van de onze wijk. 
De trekkers van deze themagroep zijn Kenny, Koen, … 
Link naar website Groenevalleifeesten 

Hitte-eiland en biodiversiteit 
Deze themagroep…. realisaties… Groenblauwe parels subsidie 2022-2025 
Trekkers 
Link naar profielfiche 

Groen 
Deze themagroep… begonnen in Groenevalleipark, dan geveltuinen Krijgsgasthuisstraat… PC steeg, etc. 
Trekkers 

Energie 
Deze themagroep… 
Trekkers 
Link naar profielfiche 

Ruimtelijke ordening 
Deze groep komt bijeen wanneer zich in de wijk grote projecten aandienen, zoals de ontwikkeling van de Watt-site, de Schollaertsite, de parking van de gevangenis. 
De trekkers van deze themagroep zijn Laurie, Filip, Karel, Herman, Sigrid, Bart, …